Examens

Hoewel er binnen aikido geen competities en wedstrijden zijn, zijn er wel gradaties en examens.
Deze gradaties, zogenaamde kyu-graden en dan-graden, geven het niveau van de aikidoka (= aikido-beoefenaar) weer.
Je krijgt een hogere graduatie wanneer je voor een bepaalde graad examen doet en daarvoor slaagt.

In het verleden hebben we gemerkt dat er onduidelijkheid bestond over de examenmomenten.
Daarom is er voor gekozen om per jaar 2 vaste examenmomenten in te plannen.

Dit heeft twee belangrijke voordelen. Het trainingsschema kan specifiek op deze momenten worden ingesteld (gerichtere examentraining in de periode vlak voor het examen).
Daarnaast hebben aikidoka’s en ouders vooraf duidelijkheid over de momenten waarop zij in principe examens kunnen verwachten.

Heb je je aan het aantal lesuren gehouden en ben je er volgens de Sensei (leraar) klaar voor, dan ga je op voor de volgende kyu- of dangraad.
(voor het minimaal aantal uren, zie gradatie schema onderaan de pagina)

Ben je eerder klaar voor je examen dan zal je dus even moeten wachten met examen doen.
Uiteraard kan je wel gewoon verder trainen, wat alleen maar een positieve invloed heeft op je examen.

“Alleen diegenen die onafgebroken oefenen, valt vooruitgang ten deel.” (Morihei Ueshiba, de grondlegger van het aikido)

Examenmomenten

Voor de jeugd:
– 2 weken voor de kerstvakantie.
– 2 weken voor de zomervakantie.

Voor de volwassenen:
– De laatste les voor de zomervakantie.

Bij de kinderen zal anderhalve maand voor het examen intensief en gericht getraind gaan worden voor het examen.
De ouders zullen hiervan op de hoogte gesteld worden middels een brief, waarbij zij ook een overzicht met de technieken krijgen van het examen dat hun kind zal afleggen.

Bij de volwassenen is dit een maand voor het examen, met uitzondering van dan-examens (zwarte band).
Voor de dan-examens zal er door de kandidaten getraind worden met een vaste uke (partner).
Belangrijk is wel dat deze ook aanwezig kan zijn op de dag van het examen.
Maak daarom van te voren goede afspraken.

Tijdens de examens zijn families van de kandidaten van harte welkom om de examens te bij te wonen en eventueel te filmen / foto’s te maken.


Gradatie-overzicht

Hieronder een overzicht van de gradaties binnen aikido.
Ook vind je hier binnenkort het minimaal aantal uren dat je getraind moet hebben.

11e + 10e Kyu Dit is het eerste examen bij de kinderen.
9e + 8e Kyu  
7e Kyu  
6e Kyu (rokkyu) Bruine band bij de kinderen.
 
5e Kyu (gokyu) Dit is het eerste examen voor de volwassenen.
4e Kyu (yonkyu)  
3e Kyu (sankyu) Vanaf je 3e kyu mag je een Hakama dragen.
2e kyu (nikyu)  
1e kyu (ikkyu) Dit is een belangrijk examen, omdat dan gekeken wordt of je bij de eerst volgende gelegenheid examen kan doen voor de zwarte band.
 
1e Dan (Shodan, zwarte band) Vanaf je shodan is het verplicht om een Hakama te dragen.
2e Dan (Nidan)  
3e Dan (Sandan)  
4e Dan (Yodan) Laatste examen, 20 min lesgeven.
 
5e Dan (Godan)  
6e Dan (Rokudan)  
7e Dan (Shichidan)  
8e Dan (Hachidan)  
9e Dan (Kudan)  
10e Dan (Judan) Hoogste dan

 


Betekenis Dan diploma

Hieronder een afbeelding van het dan diploma met de betekenis.