Wat is Aikido?

Aikido is een Japanse gevechtskunst die aan het begin van de vorige eeuw door Morihei Ueshiba (1883-1969) is ontwikkeld.
Aikido is een uiterst effectieve vorm van zelfverdediging, waarbij de kracht van de aanval wordt gebruikt als basis voor de verdediging.
Aikido legt meer de nadruk op behendigheid en snelheid dan op kracht en uithoudingsvermogen. Hierdoor kunnen vrouwen en mannen gezamenlijk trainen.

Technieken kunnen zowel ongewapend als gewapend worden beoefend. De wapens zijn een houten oefenzwaard (bokken), een houten stok (jo) en een houten mes (tanto).

Aikido kent geen competitie. Het houden van Aikido- wedstrijden werd verboden door de grondlegger O’Sensei Morihei Ueshiba,
omdat dit strijdig is met het Aikido-principe dat inhoudt: “geen weerstand”.
De Aikido- beoefenaar (aikidoka) gaat mee met de beweging van de aanval. De aanval wordt door middel van cirkelvormige bewegingen vanuit het centrum van het lichaam omgebogen.
Hierdoor kan de aanvaller uit balans worden gehaald en wordt de aanval geneutraliseerd/overgenomen.

Het woord aikido is opgebouwd uit drie delen, namelijk:

ai”   harmonie, evenwicht, ontmoeting
ki”   energie, kracht
do”  de weg.

De basis van deze gevechtskunst gaat terug naar het Aiki-jutsu, een gevechtskunst uit de achtste eeuw.
De samoerai beoefenden zowel gewapende technieken als ongewapende technieken.
De gewapende technieken kennen wij nu als: zwaard (ken-jutsu, iaido en kendo), mes (tanto-jutsu), speer (naginata of yari-jutsu), stok (bo-jutsu en jo-jutsu).
De ongewapende technieken kennen wij nu als Sumo-worstelen, karate, judo en ju-jutsu. Deze ongewapende technieken vormden een aanvulling voor het geval de samoerai geen beschikking had over zijn wapens.

De beoefening van technieken vond plaats in scholen of stijl (ryu). De kennis van een ryu werd alleen aan ingewijden gegeven.
Het leiderschap van een ryu ging van de ene generatie op de volgende. De kennis van de historie van de diverse Ryu’s is gelukkig vastgelegd is in vele geschriften.

Daito-Ryu is één van de oudste Ryu’s. Deze school kent een zeer lange historie die terug gaat tot keizer Tenno Seiwa (850-851) van de Minamoto-clan.
In de elfde eeuw zijn de technieken op schrift gezet. In deze periode neemt de familie de naam Takeda aan. De technieken blijven geheim binnen de Takeda familie.
Tot Sokaku Takeda (1859-1943) les begint te geven. Hij noemt het systeem ‘ Daito Ryu aikijujutsu’. Morihei Ueshiba is zijn belangrijkste leerling.

Meer informatie op wikipedia