Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) omtrent privacy in gegaan.
Hieronder vind je de privacy verklaring van Aikido 3B.


Privacy verklaring Aikido 3B

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Aikido 3B kan persoonsgegevens van en over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Aikido 3B, of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Aikido 3B heeft verstrekt.
Aikido 3B kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens (adres, postcode, woonplaats)
 • Uw telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • Uw emailadres
 • Uw geboorte datum
 • Uw inschrijfdatum
 • Kyu / Dan graad + datum dat de laatste graad behaald is
 • Lesavond
 • Beeld materiaal (foto’s, video- en audio opname) tijdens evenementen als stages en examens.

 

WAAROM AIKIDO 3B GEGEVENS NODIG HEEFT

Aikido 3B verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u afgesloten lidmaatschap en in het geval van Dan graden worden uw gegevens verwerkt voor de aanmelding bij het Aikikai hoofdkantoor de Hombu dojo.
Beeld materiaal wat tijdens evenementen wordt gemaakt wordt gebruikt voor promotionele doeleinden.
Aikido 3B is niet verantwoordelijk voor beeld materiaal wat door toeschouwers wordt gemaakt.

 

HOE LANG AIKIDO 3B GEGEVENS BEWAART

Aikido 3B bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap of in het geval dat er na aanmelding toch geen lidmaatschap volgt.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Aikido 3B verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van het lidmaatschap van u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De volgende gegevens worden gedeeld met en verzameld door de sportvereniging Omnisport 2B:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens (adres, postcode, woonplaats)
 • Uw telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • Uw geboorte datum
 • Uw emailadres
 • Vereniging, les avond, sporthal en tijd
 • Uw bankrekeningnummer + naam rekeninghouder
 • Wel of geen automatische incasso
 • Inschrijfdatum
 • Gradatie

Deze gegevens worden ingevuld op het inschrijfformulier op het moment van inschrijving ten behoeve van de ledenadministratie.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Aikido 3B worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, smartphone, etc., het tijdstip van opvraging die uw browser meestuurt en de bezochte pagina’s.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Aikido 3B verstrekt deze gegevens niet aan derden.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, OVERDRAGEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering sturen naar privacy@aikido3b.nl.
Aikido 3B zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Aikido 3B neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Aikido 3B maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Tevens zijn de systemen waarop de gegevens bewaard worden voorzien van adequate beveiliging tegen bestandsschade of diefstal.

 

CONTACT

Voor vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website of mailen naar het onderstaande e-mailadres.
E-mailadres: privacy@aikido3b.nl

 

Documenten

De privacy verklaring van zowel Aikido 3B als de overkoepelende organisatie Enbukan, zijn hieronder te bekijken en te downloaden in PDF formaat.

Privacy verklaring Aikido3B
Privacy verklaring Enbukan