Kosten

Inschrijving

Inschrijven kan na een proefles door middel van een inschrijfformulier.
Of via de site van omnisport.

Contributie Sportvereniging Omnisport 3B AIKIDO

Jeugd – t/m 15 jaar (1 uur): € 67,50 (per half jaar)
Jeugd – t/m 15 jaar (1,5 uur): € 101,25 (per half jaar)
Volwassenen – 16 jaar (1,5 uur): € 120,- (per half jaar)

Deze bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd. *indien geen gebruik gemaakt wordt van automatische incasso €2,50 extra. Deze bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij de ledenadministratie en dient SCHRIFTELIJK of PER EMAIL plaats te vinden.

Verplichte bondsbijdrage Enbukan (voor o.a. verzekering stage’s etc.)

Jeugd – 9 t/m 18 jaar: € 20,- per jaar.
Volwassenen – 18 jaar en ouder: € 30,- per jaar.

De bondsbijdrage is inclusief een ongevallenverzekering en loopt van 1 januari tot 1 januari. Nieuwe leden betalen vanaf het lopende kwartaal van lidmaatschap tot 1 januari.
Enbukan int de contributie via automatische incasso (bij voorkeur).