Kosten

Inschrijving

Inschrijven kan na een proefles door middel van een inschrijfformulier.
Of via de site van Omnisport.

Contributie Sportvereniging Omnisport 2B / AIKIDO 3B

Jeugd – t/m 15 jaar (1 uur): € 73,00* (per half jaar)
Volwassenen – vanaf 16 jaar (1 uur): € 86,00* (per half jaar)

* Volg jij of je kind een les die korter of langer duurt, dan wordt de contributie naar rato berekend.
** Indien er geen gebruik gemaakt wordt van automatische incasso, wordt er €2,50 extra gerekend.
Deze bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij de ledenadministratie en dient schriftelijk of per email (judobergadmin@omnisport2b.nl) plaats te vinden.

Hoe werkt de betaling?

Dit loopt per half jaar, per automatische incasso.
Rond 1 februari en 1 september kun je de incasso verwachten.
Je wordt vooraf geïnformeerd hierover met een factuur als aankondiging.

(Bron: Omnisport veelgestelde vragen over Judo en Aikido)

 

Verplichte bondsbijdrage Enbukan (voor o.a. verzekering stage’s)

Jeugd – 9 t/m 18 jaar: € 20,- per jaar.
Volwassenen – 18 jaar en ouder: € 30,- per jaar.

De bondsbijdrage is inclusief een ongevallenverzekering en loopt van 1 januari tot 1 januari.
Nieuwe leden betalen vanaf het lopende kwartaal van lidmaatschap tot 1 januari.
Enbukan int de contributie via automatische incasso (bij voorkeur).